Dự án Intercotinental Resort and Spa Da Nang

Quy mô: Khu nghĩ dưỡng quốc tế 6 sao.

Hạng mục nhà thầu tham gia: chống thấm sàn mái, vệ sinh, ban công, lỗ xuyên sàn & gia cường kết cấu cho dầm và sàn bể bơi bằng sợi Sika Cacbodur S914

Giá trị hợp đồng: ~ 7.0 tỷ

Đơn vị giao thầu: CTY CP ĐỊA CẦU

Địa chỉ : 01 Thanh Long, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.38171120/21 Fax : 0511.3817118
Thời gian thi công:

Ngày khởi công: 20/05/2010.