Google Map

Thông tin liên hệ :

Công ty TNHH MTV sửa chữa và chống thấm SK SUMO

 

Địa chỉ: 131 đường 2/9 - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

 

Điện thoại: (+84) 123 999 0123

 

Fax: (+84.511) 3 626 929 

 

Email: info@sksumo.com