DỰ ÁN KHU NGHĨ DƯỠNG HYATT REGENCY DANANG RESORT AND SPA (đường Sơn Trà Điện Ngọc – Đà Nẵng)


Quy mô: Resort 5 sao
Hạng mục nhà thầu tham gia: Sơn Epoxy nền tầng ‘hầm Garage xe’ và khu BOH
Giá trị hợp đồng: 1.5 tỷ
Đơn vị gia thầu: Marble Mountain Beach Resort Ji Copany
• Địa chỉ : Hoa Hai, Ngu Hanh Son District, DaNang City, Viet Nam.
• Điện thoại : 08 511.222.1234 Fax: 08 511.222.2205