DỰ ÁN NHÀ MÁY BIA HUDA – KCN PHÚ BÀI TT HUẾ

Quy mô: nhà xưởng sản xuất Bia.
Hạng mục nhà thầu tham gia : Sửa chữa nâng cấp nền nhà xưởng Epoxy cũ, sơn Epoxy mới nền và tường sơn
Giá trị hợp đồng: 2.057.686.000 VNĐ
Đơn vị giao thầu: CÔNG TY TNHH BIA HUẾ (HBL)
• Địa chỉ : 243 đường Nguyễn Sinh Cung, Phú Vang, tỉnh TT Huế.
• Điện thoại : 054.3850166 Fax : 054.3850171
Thời gian thi công:
• Ngày khởi công: 30/05/2013